Konzultace ročníkových, bakalářských a diplomových prací FMK - Přihlášení

K přihlášení použijte přihlašovací údaje platné na Portálu UTB.

V případě problémů s přihlášením kontaktujte IT administrátora FMK na adrese adminfmk@fmk.utb.cz.